ذغال نارگیل شیشاکو

ذغال نارگیل شیشاکو

تبلیغات رایگان گریم داماد ثبت-شرکت رژیم غذایی انلاین

ذغال نارگیل شیشاکو

100%طبیعی
ذغال شیشاکو 10 کیلوگرمی
مخصوص قلیان .
ذغال نارگیل مربعی ومدادی شیشاکو باقابلیت گرمادهی45 دقیقه ای، بدون بو وسردرد، قابلیت چندبار استفاده نمودن.
ذغال گستر تنها واردکننده ونماینده انحصاری ذغال نارگیل شیشاکو